Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai

Atliekant kadastrinius matavimus paženklinamos ir nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, matuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai, kartografuojami žemės naudmenų kontūrai, pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai, parengiamas žemės sklypo planas, apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas, parengiama žemės naudmenų eksplikacija, apskaičiuojama žemės sklypo vertė, parengiami žemės sklypo kadastro duomenys ir sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinio matavimo byla.

Topografiniai planai (toponuotraukos)

Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami tik ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus. Topografiniame plane vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai suderinami su visomis inžinerinius tinklus esančias sklype eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeninėje ir analoginių pavidalų valstybinėje koordinačių LKS-94 sistemoje. Pageidaujant (pvz. sodo sklypo) topografinėje nuotraukoje parodomos žemės sklypų ribos.

Naujai statomų pastatų ir statinių ašių nužymėjimas vietovėje, kontrolinių nuotraukų rengimas

Šie matavimai atliekami prieš pradedant pastatų ir statinių statybos montavimo darbus. Matavimo metu, pagal pateiktus projektinius brėžinius, vietovėje nužymima pastatų montavimo vieta pagal ašis. Atlikus statybos montavimo darbus parengiama statinio charakteringų taškų kontrolinė nuotrauka.

Požeminių inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezinės kontrolinės nuotraukos

Tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

Žemės sklypų ribų nužymėjimas vietovėje