Toposfera-svetainė
toponuotrauka toponuotrauka toponuotrauka toponuotrauka Toposfera-logo
linija
 
taskas taskas taskas
 

   Paslaugos > Kadastriniai matavimai > Pastatų kadastriniai matavimai (inventorizacija)>

   Pastato kadastriniai matavimai


   Kas yra pastatų kadastriniai matavimai?

   Tai tokie kadastriniai matavimai, kurių metu fiksuojami nekilnojamojo daikto dydis, vertė, fizinė būklė, pakitimai bei kiti rodikliai. Pastato kadastriniai matavimai šnekamojoje kalboje dažnai vadinami tiesiog inventorizacija.

   Kada reikalinga pastato inventorizacija?

   Pastato kadastrinių matavimų (inventorizacijos) reikia nekilnojamojo turto apskaitai, sandoriams, apmokestinimui, nekilnojamojo turto ir teisių į jį registravimui.
   Pastatų (statinių) kadastriniai matavimai (inventorizacija) ir kadastro duomenų bylos sudarymas atliekami naujai statomiems arba jau suformuotiems statiniams (padalinimas, sujungimas, amalgamacija). Pastatų kadastriniai matavimai atliekami statiniams, kuriems Statybos įstatymo nustatyta tvarka reikalingas leidimas statyti, rekonstruoti, ar kitaip statinius pertvarkyti, taip pat statiniams, kuriems minėto leidimo nereikia, tačiau jie statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos turi būti pripažinti tinkamais naudoti. Pastatų kadastro duomenų tikslinimas (pakitimų fiksavimas) atliekamas apžiūrint pastatą vietoje. Tikslinant duomenis perskaičiuojama vidutinė rinkos vertė. Kai pastatas yra padalintas į turtinius vienetus (patalpas, butus), pirmiausia sudaroma viso pastato kadastrinė byla bei surenkami kadastro duomenys, po to bylos apie pastato sudėtines dalis - butus ir kitas patalpas.

   Ar galima atlikti inventorizaciją, nebaigtiems statyti statiniams?

   Nebaigti statyti statiniai matuojami, kai yra atlikti požeminių ar antžeminių aukštų pagrindinių konstrukcijų montavimo darbai ir jau galima nustatyti jų plotą, tūrį, kitus parametrus ir vertę. Nebaigtų statyti pastatų kadastriniai matavimai (inventorizacija) atliekami, jeigu statytojai pageidauja juos įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip nebaigtus statyti.

   Ar laikiniems statiniams reikalingi pastato kadastriniai matavimai (inventorizacija)?

   Laikiniems statiniams kadastriniai matavimai neatliekami.

   Paslaugos atlikimui reikalingi dokumentai

   • žemės sklypo teisinė registracija (nekilnojamojo turto registro išrašo-pažymėjimo kopija)
   • sklype esančių pastatų (statinių) teisinė registracija (nekilnojamojo turto registro išrašo-pažymėjimo kopija)
   • preliminaraus arba detalaus sklypo plano kopija
   • kadastrinių matavimų byla   <-atgal
 
taskas taskas taskas