Toponuotrauka
toponuotrauka toponuotrauka toponuotrauka toponuotrauka Toposfera-logo
linija
 
taskas taskas taskas
 

  Paslaugos > Geodeziniai matavimai > Topografinė nuotrauka >

  Topografinė nuotrauka (toponuotrauka)


  Kas yra topografinė nuotrauka?

  Tai tokie geodeziniai matavimai, kurių metu sudaromas Jūsų žemės sklypo esamos situacijos, reljefo, pastatų, įrenginių, ilgamečių augalų ir požeminių inžinerinių tinklų (komunikacijų) topografinis planas. Topografinėje nuotraukoje pavaizduojama ir teritorija reikalinga inžinerinių tinklų prisijungimui suprojektuoti, apsauginėms zonoms nuo pastatų ir įrenginių paskaičiuoti. Esant būtinybei gali būti parodomos ir žemės sklypo ribos. Topografinės nuotraukos arba topografiniai planai šnekamojoje kalboje dažnai yra vadinami tiesiog toponuotraukos arba topo nuotraukos.

  Kada reikalingos topografinės nuotraukos?

  Topografiniai matavimai yra būtini prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus. Taipogi topografinis planas naudingas, kai reikia turėti tikslų Jūsų žemės sklypo planą su visais sklype esančiais statiniais, įrenginiais ir požeminėmis komunikacijomis. Tikslus sklypo planas praverčia tokiose situacijose, kai Jūsų sklype planuojami kokie nors kasinėjimo darbai, sodinami ilgamečiai augalai ir pan. Topografinės nuotraukos yra rengiamos skaitmeniu ir analoginiu pavidalu valstybinėje koordinačių LKS-94 sistemoje. Topografinės nuotraukos būtinai turi būti suderintos su reikiamomis inžinerinius tinklus (požemines komunikacijas) eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Šiems darbams atlikti reikalingas geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas.

  Kiek laiko užtrunka sudaryti topografinę nuotrauką?

  Vidutiniškai topografinės nuotraukos sudarymas profesionaliam geodezininkui užtrunka dvi savaites. Per šį laikotarpį matininkas turi surinkti visą medžiagą iš inžinerinius tinklus (komunikacijas) prižiūrinčių organizacijų, Jūsų sklype atlikti geodezinius matavimus, nubraižyti planus bei juos būtinai suderinti su tomis pačiomis inžinerinius tinklus prižiūrinčiomis organizacijomis (jos patvirtina, kad jų pateikta medžiaga teisingai pavaizduota galutinėje toponuotraukoje) bei su savivaldybe, kurios teritorijoje yra Jums priklausantis sklypas.

  Nuo ko priklauso topografinės nuotraukos kaina?

  Pagrindiniai faktoriai lemiantys toponuotraukos kainą yra nuotraukos plotas, atlikimo skuba, esamos situacijos sklype sudėtingumas, archyvinės medžiagos kiekis sklypo teritorijoje, tos medžiagos kokybė.

  Koks topografinės nuotraukos galiojimas?

  Pagal šiuo metu galiojančią tvarką topografinė nuotrauka galioja vienerius metus. Nepradėjus projektavimo darbų per vienerių metų laikotarpį, topografinis planas turi būti atnaujintas ir pakartotinai suderintas su visomis reikalingomis institucijomis ir savivaldybėmis. Tai leidžia nustatyti ar matuojamoje teritorijoje neįvyko jokių pasikeitimų, kurie trukdytų statybos darbams ir į kuriuos būtina atsižvelgti projektuojant naujus statinius.

  Paslaugos atlikimui reikalingi dokumentai

  • žemės sklypo teisinė registracija (nekilnojamojo turto registro išrašo-pažymėjimo kopija)
  • preliminarus arba detalusis sklypo planas
  • sklype esančių statinių teisinė registracija (nekilnojamojo turto registro išrašo - pažymėjimo kopija)
  • žemės sklypo savininko asmens tapatybės dokumento kopija


  <-atgal
 
taskas taskas taskas